החי והצומח של ארץ־ישראל

החי והצומח של ארץ ישראל אנציקלופדיה שימושית מאוירת עורך עזריה אלון משרד הבטחון - ההוצאה לאור החברה להגנת הטבע מערכת האנציקלופדיה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור