הערות

Bochner , Arthur P . 2000 . " Criteria against Ourselves " . Qualitative Inquiry , 1 . 1 . 6 ) 2 ( , pp . 266 - 272 . G ö bel , Esther . 4 . 5 . 2015 . " Sie Wollen ihr Leben Zuruck " . Zuddeutsche Zeitung 2 . 2 Lutz , Catherine A . 1990 . " Engendered Emotion : Gender , Power , and the 3 . 3 Rhetoric of Emotional Control in American Discourse " . In : Catherine A . Lutz & Lila Abu › Lughod ) Eds . ( , Language and the Politics of Emotion ) pp . 69 - 91 ( . Cambridge : Cambridge University Press ; Lutz , Catherine A . 1986 . " Emotion , Thought , and Estrangement : Emotion as a Cultural Category " . Cultural Anthropology , 1 ) 3 ( , pp . 287 - 309 ; Shields , Stephanie A . 2002 . Speaking from the Heart : Gender and the Social Meaning of Emotion . Cambridge : Cambridge University Press ; Turner , Jonathan H . & Stets , Jan E . 2005 . The Sociology of . Emotions . Cambridge : Cambridge University Press 4 . 4 כותרת המשנה שניתנה למאמר של סנדרה נימן , " גברים ובוכים " . המאמר תורגם ופורסם ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)