ה. הסדרי תנועה באימהוּת: מגורים בנפרד מהילדות ומהילדים

בחינה סוציו - היסטורית של התנהגויות אנושיות עשויה להרחיב את מסגרת הדיון ולהראות שאיננו חייבים להשתעבד למסגרת פרשנית שמעוגנת בנרטיב בן זמננו או בן תרבותנו . במהלך ההיסטוריה התרחשו פרידה של אימה וֹ ת מילדים ומגורים שלהם עם האבות ועם בני משפחה אחרים בלי להתפרש כפתולוגיה . למשל , בימי הביניים שובחו אימה וֹ ת נוצריות שעזבו את בתיהן ואת ילדיהן כדי להתמסר לחיי פרישות ודבקות באל במנזרים , ופעולתן נתפשה כמעשה שמעיד על גדולתן , ולא על חוסר מוסריות או על אי - שפיות . גם כיום פרידה שכזו לא נחשבת פתולוגית והיא אף עשויה להיתפש כמובנת מאליה תחת הסדרים חברתיים - פוליטיים - כלכליים מסוימים או כאשר היא מועילה לבעלי אינטרס הנוגעים בדבר . דוגמה לכך ניתן למצוא במגורים נפרדים של ילדות וילדים בקיבוצים כחלק מאידיאולוגיה סוציאליסטית , או בקידומן בברכה של אימה וֹ ת מהגרות עבודה למדינה מערבית , זאת בזמן שהן נפרדות מילדיהן שנותרים עם משפחתן בארץ המוצא . תנועה של אימה וֹ ת שמהגרות למדינה אחרת , הרחק מילדיהן , נתפשת כלגיטימית משום שהמבט נוטה להיות מופנה לתועלת שבתנועה זו עבור כל מי שזוכה " מן ההפקר " , היינו כל מי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)