שער שלישי כיצד חרטה באה לידי ביטוי? פרקטיקות של חרטה

השער הנוכחי מבקש לעסוק באופנים השונים שבהם חרטה על אימה וּ ת באה לידי ביטוי בחיי היומיום . חלק מן הפרקטיקות הללו מתקיימות בעולמן הרגשי והמדומיין של הנשים שהשתתפו במחקר , חלקן מתקיימות בעולמן הגשמי ובפועל ; חלקן הובעו במפורש על ידי הנשים עצמן ואחרות עלו מתוך הניתוח שלי כחוקרת . כפי שנראה , לאן שיפנו בניסיונן להשקיט את הרעשים שחרטה מעוררת , ייאלצו להתמודד עם רעשים נוספים , משום שלרוב , החברה לא מקבלת את ניסיונותיהן בברכה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)