ד. יתרונות וחסרונות באימהוּת

כאמור , חרטה היא עמדה רגשית שמגשרת בין הממשי למדומיין , וזהו גישור שמחייב יצירת השוואות ועריכת מאזנים . חלקו הבא של הפרק יעסוק בהשוואות ובמאזנים שנעשו על ידי האימה וֹ ת שהשתתפו במחקר הנוכחי . לרוב הן ערכו אותם במהלך הראיונות כדי להבהיר את מהותה של חרטה מבחינתן . כאשר הנשים שהתראיינו לא ערכו את המאזן ביוזמתן , העליתי אני הערכה כזאת לדיון . העלאת סוגיית היתרונות והחסרונות לדיון , באותם ראיונות שבהם היא לא עלתה מצד המשתתפות , הותירה להן את המרחב להגיב כראות עיניהן , ובכלל זה לדחות את שאלתי בהיעדר רצונן או יכולתן לערוך מאזנים . תשובותיהן השונות - של מי שיזמו הערכות והכרעות , של מי שנענו להזמנתי לקיים אותן או של מי שדחו אותן מעליהן - אפשרו לי לשרטט מפת דרכים מסועפת של חרטה . מפה זו מלמדת שלא יהא זה מדויק או אפילו אפשרי להצביע על הסבר יחיד ומובחן לחרטה על אימה וּ ת עבור כל אחת מן המשתתפות במחקר . זוהי עמדה רגשית שנובעת מהצטלבות בין נתיבים שונים , והמשתתפות תיארו לעתים צעידה על כמה מהם במקביל . ( 1 ) יתרונות באימה וּ ת מן היתרונות שציינו המשתתפות במחקר ניתן ללמוד שעבור חלקן , צדדיה המתגמלים ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)