שער שני "אין דבר כזה חרטה על אימהוּת" וחרטה על אימהוּת

בשונה ממקומות אחרים בספר , שבהם הצגתי ואציג היקף מצומצם יחסית של חומרים אמפיריים מייצגים מתוך מה שנאמר בראיונות , פרק זה יכלול ציטוטים רבים ומפורטים . הסיבה לכך היא רצוני לתת את מלוא הביטוי לסוגיה שניצבת בלב - לבו של המחקר , וזאת במילותיהן המדויקות של הנשים עצמן .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)