חרטה

השתהות והיזכרות במה שנעשה ובמה שקרה עשויות להיוותר כפשוטן , היינו כהשתהות שזוכרת ותו לא . אולם הן עשויות גם להוביל למחשבות " מה היה אילו " ו " לו רק " . מחשבות שכאלה על " מה היה אילו " ו " לו רק " אפשר שתיוותרנה בגדר סימולציות מהורהרות ותו לא , ואפשר גם שתעוררנה " רגשות שלאחר מעשה " , שאחד מהם הוא חרטה . זוהי עמדה רגשית שמשתייכת לאשכול של עמדות רגשיות , כמו למשל אכזבה , עצב , צער או הצטערות , הכאה על חטא , נקיפות מצפון , גינוי עצמי , מוסר כליות ואשמה . בשונה ממצבים שבהם אנו בוחנים את מה שנעשה בלי שמע וּ ררת כמיהה * הצטערות על דבר - מה אינה זהה לחרטה עליו : ייתכן שאדם יצטער על השלכות מעשים שהובילו לכאב , אך מכיוון שהוא הכריע שהיה זה הדבר הנכון לעשות - הוא אינו מתחרט עליו ולא היה נוהג אחרת לו היה יכול . לשנותו , חרטה עשויה לבטא משאלה לבטל את שלא ניתן לבטלו ( undoing . ( the irreversible כך , חרטה מתעוררת הן לאחר פעולות שנעשו והן בעקבות פעולות שלא נעשו ; בעקבות אמירה שנתפשת בדיעבד כמיותרת או על מה שלא נאמר והיה כדאי שייאמר ; בעקבות מה שהתרחש בפועל או כפועל יוצא של סיטואציות מנטליות בלבד ;...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)