מפת דרכים לקריאת הספר

השער הראשון עוסק בתפישות חברתיות של זמן ושל זיכרון ובשימוש הפוליטי שנעשה בחרטה , כעמדה רגשית שנויה במחלוקת לא רק ביחס לאימה וּ ת . במהלך הפרק אראה שחרטה מג וּ נה על ידי החברה בכל אותם מצבים שבהם נדמה כי היעדרה ישבש סדרי עולם חברתיים , ובמקרים כאלה אף נעשה בה שימוש ככלי נשק מאיים שמוצמד לרקה , אולם היא מע וּ דדת ואף מצ וּ פה באותם הקשרים שבהם הבעתה תומכת בהסדרים החברתיים . הצמדת חרטה לרקה באה לידי ביטוי מובהק בזירות של ילודה ואימה וּ ת , שבהן היא משמשת כדי להבטיח שנשים לא תבצענה הפלות ולא תסרבנה להפוך לאימה וֹ ת . השער השני מבקש להראות שאף שחרטה על אימה וּ ת נתפשת כעמדה רגשית בלתי - אפשרית , היא קיימת בחייהן של אימה וֹ ת . במהלכו יוצגו דבריהן של נשים שמשרטטות מפות דרכים שונות של רגשות באימה וּ ת , שמלמדות שהתמקמות נינוחה באימה וּ ת אינה תמיד שאלה של זמן . באמצעות כך יתאפשר לעמוד על האופן שבו חרטה על אימה וּ ת עשויה להיות מורגשת לצד אהבה כלפי הילדות והילדים , כמו גם על המהויות הסובייקטיביות השונות של אימה וּ ת עבור נשים שמתחרטות על כך שהפכו לאימה וֹ ת . השער השלישי יעסוק בשאלה אם וכיצד ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)