המחקר

כאשר מחקר מתחיל להתגבש ולצאת לדרכו , אין זה נדיר שהחוקרת מתקשה לאתר משתתפות ומשתתפים , במיוחד כאשר נושא המחקר הוא מושא לסטיגמות או כאשר שכיחותו נמוכה באוכלוסייה . אינני יודעת מה שכיחותה של חרטה על אימה וּ ת / אבהות / הורות , אולם היא בהחלט נתונה לסטיגמטיזציה . מסיבה זו - מפגש עם נשים שמוכנות לשוחח עמי על חרטה כחלק ממחקר לא היה דבר של מה בכך . הקשר עם אותן נשים שרואיינו במחקר נוצר באחת מארבע דרכים : ( 1 ) פרסום הודעות ברשתות החברתיות ובפורומים אינטרנטיים שעניינם הורות ומשפחה , שבהן הזמנתי הורים שמתחרטים על הורותם ליצור עמי קשר לצורך עריכת מחקר איכותני בנושא ; ( 2 ) בעקבות הופעות באמצעי התקשורת שבהן דיברתי על מחקרי ובעקבות הרצאות בנושא , פנו אליי כמה אימה וֹ ת שביקשו לקחת חלק במחקר . אימה וֹ ת אחרות כתבו לי כדי לשתף אותי בעמדתן הרגשית של חרטה , והצעתי להן לקחת בו חלק : חלקן רצו בכך ואחרות העדיפו שלא ; ( 3 ) שיטה בלתי - פורמלית של " מפה לאוזן " ; ( 4 ) שיטת " כדור השלג " ; כלומר , כמה מן המרואיינות הפנו אותי לאימה וֹ ת שהן מכירות ושחולקות עמדה רגשית דומה בנוגע לאימה וּ ת . מבין עשרים ושלו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)