מדוע לא נכתב עד כה על חרטתן של נשים שהפכו לאימהוֹת?

במהלך הספר אבקש להראות שהדממה ששררה עד היום סביב חרטה על אימה וּ ת נובעת הן מתפישות חברתיות שמקדשות אימה וּ ת והן מהיותה של חרטה עמדה רגשית שנויה במחלוקת גם במנותק מסוגיות של פריון , ילודה וגידול ילדים . בחלק זה אתמקד בקצרה בהיעדר ההתייחסות לאפשרות קיומה של חרטה על אימה וּ ת בכתיבה פמיניסטית לסוגיה . ניסיון להקיף בשלוש מאות ושישים מעלות את הספרות התיאורטית שנכתבה על אימה וּ ת נידון מראש לכישלון , אולם דבר אחד ניתן לומר בכל זאת : גוף הידע על אימה וּ ת מעולם לא אופיין בעמדה אחידה . אימה וּ ת היתה ונותרה אחת הסוגיות הלא - פתורות ביותר בזרמים שונים בפמיניזם , ובמובנים רבים , תיאורטיזציה פמיניסטית על אימה וּ ת ספוגה בפני עצמה בעמדות אמביוולנטיות כלפיה , בהיותה של אימה וּ ת נקודת חוזק עבור נשים בו בזמן שהיא נקודת תורפה עבורן . שנות השבעים של המאה העשרים היו סוערות עבור נשים פמיניסטיות , אימה וֹ ת או לא אימה וֹ ת . ספר הּ של סימון דה - בובואר ( " המין השני " ) , שפורסם ב , 1949 - וספר הּ של שולמית פיירסטון ( , "( The Dialectic of Sex " שפורסם ב , 1970 - זכו לקיתונות של ביקורת בשיח הפמיניסטי ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)