הערות

1 . 1 ע . גלבוע וא . לפיד , מלאכת מחשבת , עמ ' . 266 A . N . Shulsky . and G . Schmitt , Silent Warfare - Understanding the World of 2 . 2 Intelligence , P . 109 3 . 3 ד . סימנטוב וש . הרשקוביץ , אמ " ן יוצא לאור , עמ ' . 23 - 21 4 . 4 מילון למונחי צה " ל , מהדורה מקוונת , . 1990 5 . 5 משה גלעד , " גלריה " , " הארץ " . 22 . 1 . 2017 6 . 6 י . גלבר , ניצני החבצלת , כרך ב ' , עמ ' . 90 7 . 7 א . כהן , ישראל והפצצה , עמ ' . 81 8 . 8 י . שפי , התרעה במבחן , עמ ' . 274 9 . 9 ע . גלבוע , מר מודיעין , עמ ' . 140 . 10 ש . גזית , בצמתים מכריעים , עמ ' . 309 - 308 . 11 ע . גלבוע , מר מודיעין , עמ ' . 337 - 336 . 12 א . ברון , המחקר המודיעיני , עמ ' . 9 . 13 א . ברון , המחקר המודיעיני , עמ ' . 47 - 41 . 14 א . למפרום ( עורך ) , חיים הרצוג - הנשיא השישי , עמ ' . 198 . 15 ש . גזית , בצמתים מכריעים , עמ ' . 238 - 237 . 16 ד . אשר , מעשה אמ " ן , עמ ' . 273 . 17 ד . גרין , " ריאיון עם תא " ל בנטוב " , מגדלור , 6 אוקטובר , 2005 עמ ' . 6 - 4 . 18 מורשת חיל הקשר , ספר הצוערים , , 2016 עמ ' . 192 . 19 ש ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)