מקורות

רשימה ביבליוגרפית הרשימה הביבליוגרפית שבסופו של ספר יעץ ( reference book ) זה נועדה להביא לעזרת המתעניין והחוקר הישראלי תמונת מצב תמציתית של הספרות המקצועית על נושאי מודיעין שהתפרסמה בארץ ובעולם . המחקר הארגוני על אודות גופי המודיעין בישראל אינו עשיר . רוב הפרסומים עוסקים בהיסטוריה של המודיעין , בעיקר המודיעין הצבאי , בזיכרונות אישיים ובכתיבה על אישים שהשיקו לפעילות מודיעינית והרבה מאוד התפרסם על " פרשיות מודיעין " . מחקרים אחדים עוסקים ביחסי המודיעין עם הדרג המדיני ועם הדרג הצבאי . המחקרים ההיסטוריים הבולטים הם שלוש סדרות המחקר של יואב גלבר : " שורשי החבצלת " , " ניצני החבצלת " ו " פריחת החבצלת " , המתארות בפירוט רב ומקיף את התפתחות המודיעין מתקופת היישוב עד . 1953 גם במחקרה של זהבה אוסטפלד - " צבא נולד " - יש פרקים מקיפים על המודיעין הצבאי . מחקר מקיף מאוד ויסודי נוסף הוא ספרו של שמואל כהן - שני , העוסק בתולדות המחלקה המדינית ומשרד החוץ , בהפרדה שנוצרה עם הקמת המדינה בין דיפלומטיה לפעילות חשאית והקמת שירותי המודיעין השונים עם קום המדינה . הספר " אמ " ן יוצא לאור " , בעריכתם של ד " ר ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)