נספח ג' קיצורים וראשי תיבות

אג " מ - אגף המטה במטה הכללי , בעבר היה קיצור לאגף המבצעים אזח " ע - אזור חבל עזה איו " ש - אזור יהודה ושומרון אח " י - אוניית חיל הים אמל " ח - אמצעי לחימה אמ " ן - אגף המודיעין אמש " ט - איסוף מסמכי שלל וציוד טכני אצ " ל - ארגון צבאי לאומי , ארגון מחתרת לפני קום המדינה אש " ף - ארגון שחרור פלסטין הפ " ע - הוראות הפיקוד העליון של צה "ל וא " א - הוועדה לאנרגיה אטומית ור " ש - ועדת ראשי השירותים - גוף תיאום של ראשי קהילת המודיעין חי " ר - חיל רגלים , במסגרת כוחות היבשה חפ " ק - חבורת פיקוד קדמית , מקום הפיקוד על פעילות מבצעית , בדרך כלל בשטח חת " מ - חתרנות מדינית ( נושא ייעודי בשב " כ ) . בצה " ל - חיל התותחנים טב " מ - טלוויזיה במעגל - אמצעי תצפית אלקטרו - אופטי טק " א - טילי קרקע - אוויר טק " ק - טילי קרקע - קרקע יהו " ש - יהודה ושומרון כטב " מ - כלי טיס בלתי - מאויש ( לשעבר מל " ט , מזל " ט ) מכ " ן - מגלה כיוון . מכשור אלקטרוני בשימוש הסיגינט לאיכון יחידות אויב , על - פי " סיגנל " השידור לו " מ - לוחמת מודיעין ( מונח חדש ללוחמה פסיכולוגית ) לוחמ " מ - לוחמה מבוססת מודיעין לח " י - ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)