נספח ב' מושגי מודיעין

א אוסינט - מודיעין גלוי ( , ( Open Source Intelligence איסוף ידיעות ומידע ממקורות גלויים ( תקשורת כתובה ואלקטרונית , פרסומים ממשלתיים , פרסומים אקדמיים , מאגרי מידע הגלויים לציבור וכיוצא באלו ) , להבדיל מאיסוף חשאי . לצ ִדו קיים גם איסוף חצי - גלוי המפיק מידע באמצעות המערך הדיפלומטי , כמו שגרירים , נספחים צבאיים וכדומה . איסוף מודיעין - כלל הפעולות והתהליכים הננקטים על ידי סוכנויות האיסוף של קהילת המודיעין ( ע " ע ) על מנת להשיג ידיעות / מידע על גורם עוין / יריב / אויב ( ולעתים רחוקות גם על גורמים שאינם עוינים ) . המונח " איסוף " משמש בסלנג המודיעיני לכלל גופי האיסוף , להבדיל מהמחקר ( ע " ע ) . הכוונת איסוף - הטלת משימות איסוף מודיעין על סוכנויות האיסוף השונות על - פי תוכנית קבועה , ושינוי משימות אלו בהתאם לצרכים וההתפתחויות . איפכא מסתברא - מונח בארמית , שפירושו הוא שההפך מהמקובל הוא המסתבר כנכון . המונח מ ְשמש במודיעין , מאז , 1973 כהליך בקרה על הקונספציה המובילה בנושא מסוים ומעמיד מולה קונספציה נגדית הנחשבת אותו זמן  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)