קשרי קהילת המודיעין עם התקשורת

ארגוני המודיעין שמרו בדרך כלל על מדיניות של חשיפה מועטה לתקשורת , ואף זאת רק במקרים שפרסום מידע היה , לשיטתם , בעל ערך הרתעתי או משמעותי לצורכי מודיעין . לימים התפתחה גם בקהילת המודיעין הגישה כי פרסום מידע עשוי לתרום לחיזוק יוקרת הארגון ולגיבוי ציבורי בארץ ובעולם . התקשורת , מצ ִדה , נטתה חסד לארגוני המודיעין בעשורים הראשונים לקיום המדינה , וככלל , לא פרסמה ביקורת נוקבת על שירותי המודיעין , למעט " העולם הזה " בשנות ה , 50 - שמיקד את ביקורתו בשב " כ ( ראו להלן ) . רק מעטים מאנשי התקשורת הכירו היטב את קהילת המודיעין . רוב הפרסומים נסבו על תקלות , שזכו להד ציבורי בתקשורת הערבית והעולמית . היו גם יוזמות מזדמנות של השירותים השונים לפרסם הישגים , בעיקר כדי לגייס אנשים טובים לארגונים . ככלל נמנעו ראשי השירותים לפרסם על קשרים עם עיתונאים , אף שקשרים כאלה היו ידועים לבכירים במדינה ובקרב עיתונאים . מקרים אחדים כאלה זכו לחשיפה . אמ " ן והתקשורת המודיעין התמודד כל השנים עם פרסום מידע מודיעיני העלול לחשוף מקורות ראש אמ " ן חיים הרצוג פנה 1959 היתה חריפה במיוחד . באוגוסט 1959 הוא פנה באיגרת לסגל הפי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)