הפיקוח על קהילת המודיעין

דרכי פעולתם , אופן ניהולם ומידת הק ִרבה של ארגוני מודיעין ל " גבול החוקיות " , ובעיקר החשאיות המאפיינת את פעולתם ושקיפותם המוגבלת לציבור - כל אלה יוצרים רגישות וחשדנות כלפי הארגונים האלה . לאורך ההיסטוריה דבקו בארגוני המודיעין והביטחון טענות על תקלות , אי - סדרים ואף שחיתות מסוגים שונים . על כן יש חשיבות ל " שומרי סף " פנימיים בארגונים , בצורת יועצים משפטיים ומבקרי פנים . הפיקוח על קהילת המודיעין התקיים בכמה אפיקים : א . באמצעות הרשות המחוקקת - ועדת החוץ והביטחון של הכנסת , ובעיקר ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון , היתה משך שנים כלי הבקרה הפרלמנטרי על עבודת קהילת המודיעין . היא הפכה לוועדה בעלת מעמד סטטוטורי מובהק רק בעקבות חוק שב " כ ( 2002 ) והמטלות המוטלות עליה מכוחו . לוועדה יש סמכויות פיקוח נרחבות ביותר על פעילות השירותים החשאיים מטעם הכנסת . הכנסת הקנתה לה בתקנון כלים נרחבים לביצוע הפיקוח כלהלן . זו הועדה המסווגת ביותר של ועדת החוץ והביטחון , העוסקת בכל הנושאים הרגישים ביותר במדינה בכלל ובקהילת המודיעין בפרט . כינוסיה ודיוניה חשאיים ואינם מתפרסמים בסדר הי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)