יועץ למודיעין לראש הממשלה

ועדת " ידין - שרף " המליצה על מינוי יועץ מיוחד לראש הממשלה בנושאי מודיעין , שיקבל סמכויות נרחבות . ראש הממשלה ושר הביטחון אשכול דחה את ההמלצה בשני נימוקים : א . הוא אינו רואה אדם מתאים לתפקיד היועץ ; ב . על - פי ההמלצות סמכויותיו אינן ברורות , והוא " רק יתערב ויתהלך בין אחד לשני " . ברור היה כי אשכול מעדיף את המשך המצב הקיים , שבו הוא מנהל מגע ישיר עם ראשי השירותים השונים . שר העבודה יגאל אלון , מפקד הפלמ " ח שנהנה מיוקרה והערכה רבות כאישיות ביטחונית , חלק על אשכול בעניין מינוי היועץ לראש הממשלה ואמר : " טוב שיהיה איש בעל רמה גבוהה , מהימן , היודע להבדיל בין העיקר והטפל , ליד ראש הממשלה כאיש קבע בענייני השירותים החשאיים שלנו . " סביר להניח כי אלון הונע גם משיקול פוליטי - להשאיר את הראל כיועץ ראש הממשלה לנושאי מודיעין , לאחר שנכשלו הניסיונות מצד פוליטיקאים שונים , ובהם אלון , להחזיר את הראל לתפקידו כממונה על שירותי הביטחון . הממשלה קיבלה את המלצות " ידין - שרף " , אך קבעה שראש הממשלה "יחליט בדבר קבלת ההמלצה למינוי יועץ מיוחד לראש הממשלה בנושאי מודיעין ובדבר יושב ראש לוועדת ראשי השירותים...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)