בחינת מבנה הקהילה

דו " ח אביגור 1957 - במאי 1956 הטיל בן - גוריון על שאול אביגור , אז ראש " נתיב " ומנאמניו הקרובים ביותר , להגיש לו מסמך על המבנה של שירותי המודיעין . בן - גוריון חש כי הניהול של שלושת השירותים - אמ " ן , המוסד , שב " כ - לקוי , בעיקר בשל כפיל וּ ת וחוסר תיאום מדאיג בפעולותיהם . בדיקתו של אביגור הקיפה את אמ " ן , שב " כ , ומחלקת החקר של משרד החוץ והמוסד . זו היתה הוועדה היסודית והמקיפה ביותר לנושא מבנה קהילת המודיעין בתקופה ההיא . במסמך המסכם שהגיש אביגור בינואר 1957 הוא אכן זיהה חוסר תיאום והיעדר שיתוף פעולה , וקבע כי אלה עלולים לגרום לתקלות חמורות למדינה . המלצתו העיקרית היתה להקים גוף מרכזי לניהול קהילת המודיעין בכפיפות לראש הממשלה , כדי לממש את התיאום , הפיקוח וההדרכה בקהילה . המלצה זו לא מומשה , לא ידוע מדוע , אך סביר להניח כי כל אחד מארגוני המודיעין העדיף כפיפות ישירה לראש הממשלה מאשר להיות כפוף לגוף מרכזי חדש . אביגור מצא כי מכל שירותי המודיעין קיימת אי - בהירות מסוימת רק לגבי שב " כ . " במשטר המפלגות הקיים בארץ נראה כתכליתי ביותר ששב " כ יהיה כפוף לראש הממשלה . " בן - גוריון לא ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)