בנייתה של קהילת המודיעין

בנייתה של קהילת המודיעין בתקופת מלחמת העצמאות נעשתה בצורה חפוזה ומאולתרת ונועדה לתת מענה דחוף לצרכים שהתעוררו כתוצאה מן הלחימה בצבאות הערביים ומן המאבקים בזירה המדינית של המלחמה . השיקולים היו קצרי טווח והוכתבו על ידי אילוצי משאבים וכוח אדם . בלט הרצון להימנע משבירה גורפת של הכלים הארגוניים הישנים מתקופת " המדינה בדרך" ומהחלפת האישים שצמחו בתוכם . לאחר מלחמת העצמאות הגיעה העת למסד את קהילת המודיעין , להגדיר את תחומי הפעילות , לעצב דפוסים של שיתוף פעולה , לקבוע כללים של מידור וזרימת מידע . צבי לניר , שהרבה לעסוק בתיאוריה מדינית , באסטרטגיה ובעיצוב מדיניות , כתב כי המדינה המודרנית הקימה " קהילת מודיעין " והפקידה בידיה את המונופול על התרעה ועל " הערכת המודיעין " על משמעויות ההתרחשויות האסטרטגיות , החברתיות והמדיניות אצל גורמים חיצוניים , בעיקר יריבים . קהילות המודיעין המודרניות התפתחו בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה מתוך המודיעין הצבאי , שבמהלך המלחמה נדרש להביע דעתו לא רק על שאלות צבאיות גרידא , אלא גם על שאלות מדיניות , חברתיות וכלכליות . התפתחות גופים אלה מן המודיעין הצבאי לקהילות מודיעי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)