שלום כיעד מדיני ומודיעיני

עוד באביב , 1914 זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה , החליט הוועד הפועל הציוני , המוסד שת ִפקד כ " ממשלת " התנועה הציונית , כי חבר הוועד נחום סוקולוב ( לימים נשיא ההסתדרות הציונית ) , יבקר במצרים , בארץ - ישראל ובסוריה כדי להרגיע את דעת הקהל הערבית וכדי לשכנע למאמץ משותף של יהודים וערבים לפיתוח משאביה של ארץ - ישראל . הוטל עליו ללמוד על מהות כוחה של התנועה הלאומית הערבית ולבדוק אפשרות למשא ומתן עם מנהיגיה . במהלך המשא ומתן עם הערבים הוחלט לקיים ועידה ברומנה , הסמוכה לביירות , בהשתתפות עשרה נציגים יהודים ועשרה נציגים ערבים , אך כשהגיעו לגבש מצע לדיונים אלה התברר כי מלבד כמה משפטים בלתי - מחייבים אין זכר לנכונות ערבית להודות בקיום כלשהו של ישות יהודית אוטונומית בארץ - ישראל . פגישות חשאיות בין יהודים וערבים שניסו להתגבר על העוינות בין שני העמים נערכו מראשית ימיה של התנועה הציונית . שנים לפני מלחמת העולם השנייה ניהל דוד בן - גוריון שיחות חשאיות עם פלסטינים ומנהיגים ערבים אחרים , תוך שהוא מציע עזרה יהודית בהשגת עצמאות ערבית מלאה בתמורה להסכמת הערבים להגירה יהודית לארץ - ישראל ויישוב האר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)