פרק ח חיפוש מודיעיני אחר פיוס ושלום עם העולם הערבי