ההתמודדות המשפטית עם ארגוני טרור

במסגרת הלוחמה שמנהלת מדינת ישראל נגד הטרור ודרכי מימון מקורותיו הכספיים , הוענקה לממשלה הסמכות להכריז על ארגונים וגופים שונים כעל " ארגוני טרור " , ולשר הביטחון ניתנה הסמכות להכריז על ארגונים וגופים שונים כעל " התאחדות בלי מותרת " . לשר הביטחון הוענקה גם הסמכות להחרים רכוש . על פי הפקודה למניעת טרור , אשר נחקקה ב 1948 - על ידי הממשלה הזמנית , ארגון טרור ה ִנו קבוצת אנשים אשר לצורך מימוש פעילותה והגשמת מטרותיה נוקטת מעשי אלימות שעלולים לגרום למותו של אדם או לפגיעה בו . חבר בארגון טרור הוא אדם הנמנה עם חברי הארגון , וכן כל מי שלוקח חלק בפעולות הארגון , מפרסם דברי תעמולה לטובת ארגון הטרור או אוסף כספים וחפצים לצורך מימוש מטרותיו . הפקודה קובעת כי אדם שיורשע בגין פעילותו בארגון טרור יהיה צפוי לעונש מאסר של עד 20 שנה , על חבר וּ ת בארגון טרור יוטל עונש מאסר של -7 5 שנים , ומי שיורשע בתמיכה בארגון טרור יהיה צפוי לעונש מאסר של עד שלוש שנים , או לקנס כספי , או לשני העונשים יחד . בנוסף קובעת הפקודה כי בהוראת בית המשפט יוחרם כל רכוש של ארגון טרור לטובת המדינה . מכוח סמכות זו הוכרזו חמאס , חיזבאל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)