יועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור

אחרי הפיגוע במינכן בספטמבר 1972 התמנה האלוף ( במיל ' ) אהרון יריב ליועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור . ב 1975 - מינה יצחק רבין את אריאל שרון לתפקיד זה , ואת רפי איתן לסגנו . ב 1978 - מונה רפי איתן לתפקיד עד שנת , 1981 שבה התמנה למנהל הלשכה לקשרי מדע ( לק " מ ) . תפקיד יועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור התקיים עד 1996 במעמד עצמאי . בשנה זו הוקם המטה ללוחמה בטרור ( לוט " ר ) , שהשתלב ב 1999 - עם המטה לביטחון לאומי שהוקם במשרד ראש הממשלה . יועץ ראש הממשלה לטרור היה מסגרת לתיאום ועדכון של כל גורמי הביטחון והמודיעין הקשורים למלחמה בטרור . המפגש השבועי אצל היועץ היווה עבור גורמי אמ " ן , שב " כ , המוסד , משטרת ישראל וארגונים נוספים - לפי העניין - פורום יחיד מסוגו לעדכון ולחילופי מידע , ששיפר מאוד את התפקוד והתיאום בין הגורמים . אהרון יריב קבע כי ראש ענף פח " ע במחלקת מחקר יהיה קמ " ן קבוע של הפורום למלחמה בטרור . בתקופתו של יריב , סיכום כל אחד מהדיונים כלל המלצות לפעולה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)