הרקע האידיאולוגי לטרור נגד ישראל

הדרך בה הסתיימה מלחמת העצמאות ב 1949 - גרמה לעולם הערבי הלם מוחלט ( ואף כונתה " נ ַכְּבָּ ה " - אסון , קטסטרופה , בערבית ) . תושבי המדינות הערביות היו מודעים לפער ביחסי הכוחות בין הצבאות הסדירים שלהם לבין כוחו הצבאי של היישוב היהודי הקטן , והתבוסה הנחרצת של הצבאות הללו ( למעט הלגיון הירדני ) גרמה לזעזוע קשה . הוטחה ביקורת קשה בעולם הערבי כלפי המנהיגים , הצבאות , המפקדים והחיילים . לביקורת זו היה חלק לא מבוטל בהפיכות הצבאיות שהחלו לזעזע את סוריה ומצרים . רק תחום אחד נותר חף מביקורת - היחס לישראל . האידיאולוגיה האנטי - ציונית , השוללת את קיומה של מדינה יהודית בפלסטין , ול וּ גם על חלק זעיר ממנה . לפני 1948 חשבו בעולם הערבי על מניעת הקמתה של מדינה יהודית בארץ - ישראל , במהלך 1948 ניסו לבצע זאת ולאחר 1948 חשבו כיצד ניתן להכחידה בעתיד . יהושפט הרכבי מצטט בהרחבה בספרו עשרות ביטויים - חיסול ( " צפא " ) , שימת קץ ( " קד ' א עלא " ) , טיהור ( " תצפיה " ) , סילוק ( " אזאלה " ) , החרבה ( " תדמיר " ) , ועוד ועוד - שהופיעו בכתיבה ובנאומים של מנהיגים ואנשי רוח ערבים בהקשר לעתידה של ישראל במזרח התיכו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)