טרור - העימות המוגבל

מראשיתה עוררה ההתיישבות הציונית בארץ - ישראל התנגדות של הערבים תושבי הארץ . עד שנות ה 20 - של המאה ה , 20 - התמודדות זו היתה בלתי - מאורגנת וספוראדית , ובחלקה נבעה ממניעים פליליים . הדברים השתנו בעקבות הצהרת בלפור ובעיקר מינויו של חאג ' אמין אל - חוסייני לתפקיד המ וּ פתי של ירושלים - המשרה הדתית החשובה ביותר בארץ - ישראל ואחת החשובות בעולם המוסלמי . אל - חוסייני ידע להסית את צאן מרעיתו ביעילות , ויש לו חלק גדול בהתפרצויות הטרור בעת שלטון המנדט - גם ב 1929 - ( פרעות תרפ " ט בחברון ) , וגם ב " ) 1938 - 1936 - המאורעות " , כפי שכונו ביישוב היהודי , או " המרד הערבי הגדול " בפי הערבים ) . בשלב הראשון של מלחמת העצמאות , מהחלטת תוכנית החלוקה ( 29 בנובמבר 1947 ) עד הכרזת המדינה ( 14 במאי , ( 1948 התמודדו הכוחות הבלתי - סדירים של היהודים , בעיקר " ההגנה " , מול כוחות בלתי - סדירים של תושבי הארץ הערביים . הכרזת המדינה חוללה שינוי מהותי : מדינות ערב שלחו צבאות סדירים , במגמה  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)