תפיסת ההתרעה בשנות ה-60

בשנות ה 60 - נכלל המושג " התרעה " כיעד בעדיפות לכלל גורמי המודיעין . משימת ההתרעה באמ " ן הוגדרה בהוראות הפיקוד העליון בצה " ל : " תפקידו של אמ " ן הוא , בין היתר , להציג לדרג המחליט את רמת יכולתם של צבאות האויב ולהתריע על כוונת האויב לבצע פעולות בהיקף מוגבל , או לצאת למלחמה . " יעילות ההתרעה המודיעינית , בין אם היא אסטרטגית כגון יציאה למלחמה או פיגוע המוני בעורף , ובין אם היא טקטית כגון פיגוע טרור , נמדדת על - פי משך הזמן מקבלת התרעה ועד לתחילת האירוע . ככל שמשך הזמן ארוך יותר היכולת להתכונן לאירוע , לסכלו או להתגונן מפניו טובה יותר . כדי שהתרעה תהיה בת - תועלת , כלומר תאפשר פעולות הכנה וגיוס מילואים בעוד מועד , ולצד זאת הפעלת ערוצים מדיניים עקיפים על מנת לשבש את רצון האויב , נדרש מידע על אפשרות פתיחת מלחמה על ידי האויב בטווח של ימים ספורים . בתוכנית העבודה לשנת , 1965 - 1964 בפרק האיסוף , מופיעים בסעיפים הראשונים : " עדכון וריכוז סימנים מעידים להתראה בחתך של ארצות ובפירוט של יחידות . אספקת נתונים ותדרוך מכוון לסוכנויות האיסוף בנושא התראה ... המשך הפיתוח ( המודיעיני ) ... עם דגש מיוחד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)