המרכז למחקר מדיני במשרד החוץ

מנכ " ל משרד החוץ , כממונה על מחלקת החקר במשרד , היה חבר בוועדת ראשי השירותים ( ור " ש ) . בעקבות מלחמת יום הכיפורים המליצה ועדת אגרנט על חיזוק ההערכה במוסד ובמשרד החוץ . כך הוקם בדצמבר 1974 המרכז למחקר ותכנון מדיני . עם השנים הופרד נושא התכנון ממשימות המרכז והוקם גוף נפרד לתכנון מדיני . בפקודת ההקמה של המרכז מנובמבר 1974 נקבע כי עם הקמתו יתפרקו וימוזגו בו מחלקת החקר וצוות ההקמה של המרכז , שהורכב מיד אחרי המלחמה . המשימות המרכזיות שהוטלו על הגוף החדש היו : לקיים יכולת מחקרית ברמות עומק מחקרי שונה בכל התחומים ליצירת הערכת מודיעין מדינית - אסטרטגית עצמאית ; לקיים מעקב שוטף אחר האירועים , ההתפתחויות והמגמות בעולם הערבי ומדיניות החוץ של המעצמות ומדינות נוספות בעולם בנושאי הסכסוך , ולהפיץ מידע זה באורח שוטף למטרות האופרטיביות של משרד החוץ ; להתריע בפני שר החוץ וצמרת המשרד על מגמות ותוכניות עוינות לישראל ; לתדרך ולאכוון את נציגי המשרד בחו " ל לשיפור רמת הדיווח מהבחינה האיסופית והמחקרית . נקבע כי המרכז כפוף ישירות לשר החוץ ולמנכ " ל המשרד והנו חלק מקהילת המודיעין , ולשם כך יהיה קשור במערכת קש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)