האגף הלא - ערבי

מראשית הקמתה היתה מדינת ישראל יעד לאיסוף מודיעין מצד מדינות ידידות ועוינות כאחד , שהתעניינו במערכת הפוליטית בישראל , בנושאי פיתוח , באמצעי הלחימה וביכולות הטכנולוגיות של ישראל . מדינות מזרח - אירופה התייחסו לישראל כאל גרורה אמריקנית . הן פעלו לאיסוף מידע מודיעיני וטכנולוגי אודותיה לצורכיהן הגלובליים , במגמה להרחיב את ההשפעה הסובייטית במזרח התיכון . חלק מהמידע שאספו הסובייטים הועבר על ידם למדינות ערב . הסובייטים וגרורותיהם התעניינו בקשרים המיוחדים של ישראל עם מדינות המערב ובראשן ארצות הברית , וגם באמצעים שפותחו בישראל נגד אמצעי הלחימה שלהם , שהיו בשימוש צבאות ערב . עבור ברית המועצות היתה ישראל מקור טוב לעמוד על אמצעי לחימה מערביים שהיו תשובה לאמל " ח הסובייטי , וגם דרך להכיר טכנולוגיות שיכלו לסייע בפיתוח אמצעי לחימה בגוש הסובייטי . " המלחמה הקרה " בין המערב לגוש הקומוניסטי אופיינה במזרח התיכון על ידי ארצות ערב שתמכו בברית המועצות לעומת ישראל , שנסמכה על המערב . ישראל , בהיותה מדינת הגירה שקלטה עולים במספרים עצומים , חלק לא מבוטל מהם ממדינות מזרח - אירופה , היתה נוחה לפעילות איסוף של גור...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)