מערכת ההדרכה

תשומת לב רבה ניתנה לנושא ההכשרה של עובדי המוסד . עם השנים עודכנו תוכניות הקורסים הבסיסיים לעיסוקים השונים , קורסים מתקדמים , קורסי מטה ואחרים . בכירים במוסד נשלחו לקורס השנתי במכללה לביטחון לאומי . משנות ה 70 - שימש המוסד כבית היוצר לקורס הבין - שירותי , שהתקיים במתקני יחידת ההדרכה במוסד . גוף משנה ביחידת ההדרכה היה מדור מורשת , שתיעד את מבצעי המוסד ותולדותיו , לצורך הפקת לקחים והעמדת המידע לקורסים ולרשות הפעילות המבצעית , בעת שביקשו ללמוד מאירועי עבר .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)