"קיסריה" - היחידה המבצעית

עם קום המדינה פעלה בחיל המודיעין יחידה מבצעית מעבר לגבולות המדינה , יחידה , 131 שהיתה מעורבת ב " עסק הביש " . לימים שונה מספרה ליחידה . 188 איסר הראל ניהל מאבקים עם אמ " ן , בדרישה להעביר את היחידה המבצעית 188 למוסד . משלא צלחו ניסיונותיו , הוא הקים במוסד את יחידת " מפרץ " למבצעים מיוחדים בארצות יעד . לימים שונה שם יחידה זו ל " קיסריה " . המבצעים הטכניים בוצעו על ידי חוליות של שב " כ , בהיות הראל ממונה על שני שירותי הביטחון . באותה תקופה פעלו מחוץ לישראל שתי יחידות מודיעין מבצעיות , אחת של אמ " ן ( 188 ) ושנייה של המוסד ( " מפרץ " ) , מה שגרם סיכונים מבצעיים ומדיניים , בזבוז משאבים וחיכוכים אינסופיים . בסוף , 1963 בעת שמאיר עמית מילא את שני התפקידים , נוצלה ההזדמנות לאחד את שתי היחידות שפעלו בחו " ל לגוף אחד במסגרת המוסד . המפקד הראשון של היחידה בעת שעברה למוסד היה יוסף ( יוסק ' ה ) יריב וסגנו , החל ב , 1965 - היה מיכאל ( מייק ) הררי . חמש שנים אחר כך קיבל הררי את הפיקוד על היחידה לעשר שנים ( , ( 1980 - 1970 הכהונה הארוכה ביותר של מפקד היחידה בתולדותיה . ב " קיסריה " , האגף המבצעי של ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)