יחידת "תבל" - קשרים עם שירותי מודיעין זרים

מהתחלה מהוססת של מדינה חסרת יכולות ונגישות מספקת לזירה הקרובה במזרח התיכון , הפכה ישראל במרוצת הזמן למדינה עם מודיעין איכותי ביותר בנושאים מרכזיים בצי " ח של מדינות בעולם . שיתוף הפעולה עם שירותי מודיעין תפס משקל חשוב ביצירת תמונת המודיעין של ישראל . המשוואה הבסיסית שביסוד קשרי החוץ המודיעיניים כוללת את רכיבי האינטרסים , הצרכים המודיעיניים ופערי הצי " ח של מדינה מסוימת מול יכולת , נגישות ופוטנציאל מודיעיני רלבנטי שיש למדינה האחרת . מחוץ לשיקולים לא - מודיעיניים ( כמו מחויבות מדינית ) , העיקרון הרגיל ביחסים אלה הוא " תן וקח " . הצורך הראשוני של ישראל היה לבנות קשרים עם מדינות ידידות , שיהוו מדינות בסיס , אל מול מדינות היעד שבאזורנו . במקביל החלה להיבנות היכולת המודיעינית העצמאית של ישראל במוסד ובאמ " ן בתחומי המודיעין השונים ונצבר בסיס ידע נרחב שא ִפשר שיתוף בידע . ביטוי משמעותי ראשון בקשרי החוץ המודיעיניים היה במלחמת סיני , בתיאום הדוק עם שירותי המודיעין הצרפתיים והבריטיים כחלק מהפעילות המבצעית המשותפת . הנוכחות הסובייטית במזרח התיכון יצרה נושא מוצק חדש לשיתוף פעולה מודיעיני בין ישראל ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)