יחידת "הצומת" - הפעלת סוכנים

יחידת " הצומת " במוסד הופקדה עם הקמתה על הפעלת סוכנים ומבצעי מודיעין בארצות בסיס ( מדינות שאינן מוגדרות כארצות אויב ) וכללה גם יחידת - משנה טכנולוגית . לימים הופרדה יחידת המבצעים בארצות בסיס ( " קשת " ) וקיבלה מעמד של אגף עצמאי . רחביה ורדי , איש ההגנה וש " י , שעמד בראש יחידת היומינט של אמ " ן וכיהן כרמ " ח איסוף באמ " ן , מ וּ נה לראש " הצומת " ב . 1963 - עם כניסתו של צבי זמיר לראשות המוסד , בסוף , 1968 הוא יזם את העברתו של מפקד היומינט באמ " ן שמואל גורן למוסד כראש השלוחות באירופה ולאחר מכן כראש " הצומת " . רבים מקציני היומינט של אמ " ן עברו למוסד והביאו ע ִמם את ניסיונם העשיר באמ " ן . כך נוסף למוסד מאגר ניסיון מקצועי עשיר של הפעלת מקורות והכרה טובה עם הצי " ח ( ציון ידיעות חיוניות ) המודיעיני המעודכן . רחביה ורדי רחביה ורדי ( ורדיגר ) נולד בפולין ב , 1923 - עלה לישראל ב 1927 - והתיישב במגדיאל . התגייס לפלמ " ח , עבר לש " י ובמלחמת העצמאות שירת כקצין ש " י בנפת השרון . לאחר הקמת צה "ל הצטרף ליחידת היומינט , 154 ובשנים -1957 1952 עמד בראשה . ב 1956 - ת ִכנן את חיסולו של  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)