מערך ההדרכה החילי

ב 1952 - הוקם בית הספר למודיעין במחנה חסן סלמה , סמוך לצריפין . לאחר מכן הוא עבר בתור ענף מודיעין לבית הספר לחיל רגלים ( בה " ד 3 ) בשכונת דורה בנתניה ולאחר מלחמת ששת הימים למחנה חורון ( חווארה ) שליד שכם . יחידות האיסוף , ובעיקר יחידת הסיגינט 515 קיימו מסגרות הכשרה והדרכה פנימיות . אחרי 1967 הוחלט במפקדת החיל להקים מסגרת הדרכה מקיפה עצמאית - בה "ד , 15 בית הספר למודיעין , שירכז את כל תחומי ההדרכה בחיל . הבסיס נחנך ב 1969 - בפיקודו של אל " מ גדעון מחניימי , וזכה לעדיפות מראש אמ " ן ומטה אמ " ן בקשר לשילוב סגל מנוסה להדרכה וקיום כל הקורסים בו . במסגרת הבסיס פותחו קורסי המודיעין הקרבי לקצינים ומש " קים , קורסי השטח , הפענוח במסגרת ענף המודיעין הקרבי בבה " ד ; קורסי המחקר המודיעיני , בטחון שדה וקורסים נוספים בענף הכללי ; וקורסי ההכשרה של הסיגינט במסגרת ענף מקצועות ( עמ " ק ) . בבסיס זה ניתנה הדגמה מעשית לשילוב של תחומי העיסוק המודיעיני השונים תחת קורת גג מקצועית משותפת . סמוך למועד הקמת הבה " ד , בתחילת , 1970 נערך קורס בכיר ראשון לקציני מודיעין בדרגות רס " ן ממערכים שונים . משך שנים היה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)