המודיעין הקרבי

היסודות למודיעין הקרבי הונחו כבר בפעילות כוחות ההגנה לפני מלחמת העצמאות . זאת התבטאה בפעילות של סיירי הפלמ " ח בהכנת תיקי מודיעין על כפרים ערביים עוינים . מיסוד מערך מודיעין השדה הונח במלחמת העצמאות בעת שהוקמו מסגרות מודיעין חטיבתי שכללו יחידת סיור חטיבתית , יחידת האזנה , מדור מפות וצילומים ומערך של קמ " נים גדודיים ויחידות תצפית . במקביל התארגן מערך הדרכה ובסוף המלחמה אף הוקם בית ספר לקציני מודיעין גדודיים שהתבסס על לקחי המודיעין הקרבי במהלך מלחמת העצמאות . המודיעין הקרבי ( או מודיעין השדה ) , אותו מודיעין חיוני שנדרש ללחימה , היה שירות המודיעין הגדול כבר במהלך מלחמת העצמאות , שבה פעל כמחלקה בכינוי ש " מ / . 1 בראשו עמדו בנימין גיבלי שנקרא למשימה מירושלים וסגנו , אריה סימון , שהגיע מתפקיד מג " ד בחטיבת קרייתי . ראשי ש " מ / 1 היו למעשה גם קציני המודיעין של המטה הכללי . לימים כלל מערך מודיעין השדה את קציני המודיעין בגדודים , בחטיבות , באוגדות ( ומ 1974 - גם בגייסות ) ובפיקודים המרחביים . ענף המודיעין הקרבי הוקם בסתיו 1951 בממ " ן , שהיה מופקד גם על הכשרת אנשי המודיעין הקרבי . קצין המוד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)