היחידה הטכנולוגית - מבצעית

עם הקמת המודיעין הצבאי הוקמה גם יחידת טכנולוגיה ( מודיעין 8 ואחר כך , ( 432 - שסיפקה לאמ " ן , למוסד ולשב " כ שירותי צילום , הכנת כתבי סתר סמויים בשיטות כימיות ( כס " מ ) , ייצור תיעוד מזויף ומסמכים , פיתוח והנפקה של מכשירי קשר חשאי לסוכנים ושירותי דפוס מתוחכמים . במהלך השנים נוכחו בשב " כ ובמוסד כי הם זקוקים ליכולות עצמאיות בתחומים אלה . היחידה הטכנולוגית באמ " ן התפתחה מאוד בתחום האלקטרוניקה והפכה לפורצת דרך בתחומי איסוף ייחודיים בעלי ערך אסטרטגי . חידושים טכנולוגיים שפותחו ביחידה זו היו לימים פריצות דרך חשובות של ההיי - טק הישראלי . היחידה זכתה לאורך שנים בפרסי בטחון ישראל רבים ובפרסי ראש אמ " ן לחשיבה יוצרת . מפקדי היחידה הטכנולוגית -מבצעית חיים יערי ( ולדנר ) ; 1950 - 1948 - חיים תימור ; 1962 - 1960 , 1957 - 1950 - דן ברלי ; 1959 - 1957 - אורי סלע ; 1960 - 1959 - אורי גורן ( גרינבלט )   - ; 1970 - 1968 , 1966 - 1961 אברהם ארנן ; 1968 - 1966 - יוסי לנגוצקי - ; 1975 - 1971 יאיר רסקי ; 1979 - 1975 - שלמה תירוש . 1985 - 1980 -  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)