שיתוף פעולה עם שירותי מודיעין זרים - ענף ר'

קשרי העבודה עם שירותי מודיעין עמיתים הוסדרו כך שהמוסד נקבע כגוף המתכלל בקהילת המודיעין את הקשר עם השירותים העמיתים , באמצעות אגף " תבל " , ואילו אמ " ן ק ִיים את הקשר מול שירותי המודיעין הצבאי במדינות בהן שירתו נספחי צה " ל . ענף ר ' באמ " ן , בכפיפות ישירה לראש אמ " ן , ריכז את המידע שהתקבל מהשירותים ואת המידע שהופץ אליהם . בשנות ה 60 - הוקמה מחלקת קשרי חוץ באמ " ן , ובה נכללו ענף ר ' וענף הנספחים הצבאיים , שטיפל בכל נושאי התפעול מול נספחי צה " ל בחו " ל ונספחים זרים המואמנים בישראל . בסוף שנות ה 60 - שודרג הנושא באמ " ן - הוקמה מחלקת קשרי חוץ ( קש " ח ) ובה שלושה ענפים : ענף ר ' שטיפל בקשרי המודיעין ; ענף נספחים צבאיים שקיים את הקשר עם נספחים צבאיים בישראל ממדינות העולם ועם נספחי צה " ל בחו " ל ; וענף מיוחד לסיוע הצבאי שהעניקה ישראל בעולם . הקשרים ההדוקים הראשונים נעשו עם קום המדינה עם האמריקנים , ובשנות ה 50 - חוזק מאוד הקשר עם הצרפתים . אחרי מלחמת ששת הימים , בעקבות ההחלטה הצרפתית להטיל אמברגו על ישראל וצינון היחסים בין שתי המדינות , הורחבו הקשרים עם שירותי המודיעין האמריקניים . על...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)