המודיעין הגלוי - אוסינט (Open Source Intelligence)

העיסוק בתחומי המודיעין הגלוי היה מפוצל בכמה יחידות עם הקמת המודיעין הישראלי . ביוני 1949 הוקם בשירות המודיעין מרכז חקירות ואיסוף מודיעין ממקורות אנושיים שאינם סוכנים ( מודיעין : ( 5 שבויים ועריקים ממדינות ערב , תיירים ועולים מארצות ערב . ב 1951 - הועבר הטיפול בעריקים ומסתננים לענף מודיעין קרבי , ובמקרים של חשד בריגול - לגורמי בטחון שדה ולשב " כ . מודיעין 7 אסף ממקורות גלויים , כתובים ומשודרים . במאי 1949 הועברו אליו גורמים ממודיעין 10 שעסקו בהפקת מידע פוליטי מהעיתונות הערבית והמערבית . במהלך 1950 צומצם מודיעין 7 עקב העברת רוב אנשיו לענף המחקר . בתחילת 1951 אוחדו מודיעין 5 ומודיעין 7 שהפכה ליחידה אחת - מודיעין - 5 יחידת איסוף מידע ממקורות גלויים , כולל אחריות לכל נושא השפה הערבית בממ " ן . ביולי 1956 בוצע ארגון מחדש במודיעין : 5 היחידה הפכה למסגרת המרכזית לאנשי מילואים שמומחיותם השפה הערבית , ובמהלך השנים הוטלו עליה משימות נוספות כמו חקירת שבויים ; ל " פ בדרג הנפרס ; קידום וטיפוח לימודי השפה הערבית בצה " ל . המודיעין הגלוי התבסס על כמה מקורות מידע : מידע צבאי - הפרסומים הרשמיים והחצי - ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)