המודיעין האנושי - יומינט (Human Intelligence)

בשנות ה 60 - וה 70 - התרחבה פעילות יחידות היומינט של אמ " ן ( 154 ) ושל המוסד ( " הצומת " ) . בספטמבר , 1964 בעקבות ועידות הפסגה הערביות והקמת אש " ף , ק ִיים ראש אמ " ן האלוף יריב הערכת מצב מיוחדת עם רמ " ח האיסוף , אלי זעירא ומפקד יחידת היומינט , שמואל ( שמוליק ) גורן , ובה נקבע לראשונה כי נושא הפעילות החבלנית העוינת ( פח " ע ) ידורג ביומינט בעדיפות ראשונה , בעוד שקודם לכן ניתנה עדיפות לאיסוף מידע על צבאות ערב . במקביל נערכו איסופית למעקב אחר תנועת כוחות עיראקיים לעבר ירדן , של כוחות ירדניים לכיוון ישראל ושל כוחות מצריים בסיני ומאזור קהיר לתעלת סואץ . בין הפתרונות האיסופיים נכללו הקמת מערך אלחוטנים רבים יותר . סוכנים תודרכו להביא יותר מידע על הצבא המצרי ועל הצבא הירדני . מלחמת ששת הימים היתה נקודת ציון משמעותית ביחידה וביכולותיה . לראשונה נוצר לקציני היחידה מגע ישיר עם מאגר גדול , שאפשר לה להרחיב ולהשביח באופן משמעותי את יכולותיה והישגיה המודיעיניים . היחידה התאחדה עם יחידת המודיעין 560 שעסקה בחקר שבויים , ומספרה שונה ל . 504 - הפעילות שהתרחבה חייבה קשר הדוק ותיאום עם שב " כ , משטרת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)