המודיעין האלקטרוני - סיגינט

יחידת הסיגינט באמ " ן ( יחידה 515 בשנים 848 , 1968 - 1956 בשנים , 1974 - 1968 ומאז - יחידה 8200 ) היא הגוף המופקד על הפקת מידע ממערכות קרינה אלקטרו - מגנטית של ארצות היעד בתחומים הצבאיים והמדיניים . תהליך העבודה הסיגינטי כלל יצירת יכולת טכנית לקליטת מידע , יירוטו ופענוחו ( אם הוא מוצפן ) , תרגומו לעברית והפצתו . לתקשורת הכתובה והמדוברת שיורטה קוראים בעולם המקצועי העולמי קומינט ( . ( Commint - Communication Intelligence בתחילת שנות ה 60 - נכנסה היחידה לתחום איסוף חדש ומשמעותי - אלינט ( , ( Elint - Electronic Intelligence מעקב אחר קורנים אלקטרו - מגנטיים במערכות אוויר , יבשה וים של האויב , בעקבות ההתעצמות של מדינות ערב במערכות נשק מתקדמות . הקומינט והאלינט היו שני ענפי הסיגינט , עד שתפס הסייבר ( - ( Cyber המעקב אחרי תקשורת מחשבים , כולל טלפונים סלולריים מתקדמים - את הבכורה בשנות האלפיים . יצירת היכולת הטכנית היתה שילוב של ציוד ואנשים . בתחילה , ציוד ההאזנה נרכש ברובו בעולם - מיצרנים אזרחיים או ממערכות צבאיות - ועם השנים החלו לייצר חלק מציוד זה בארץ . ביחידה פיתחו באופן שוטף שכלולים באנטנ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)