בקרת ההערכה המודיעינית ("איפכא מסתברא")

מחלקת הבקרה במחלקת המחקר של אמ " ן הוקמה ב 1974 - במסגרת לקחי מלחמת יום הכיפורים כאחד הצעדים הראשונים של ראש אמ " ן , אלוף שלמה גזית , במכלול הפעולות שנועדו למנוע הפתעה ולשפר את מרכיב ההערכה במודיעין . ועדת אגרנט המליצה על שורת צעדים להגברת הפלורליזם במחקר המודיעיני , אך לא נתנה דעתה לכלי של בקרה פנימית . הכינוי ליחידת הבקרה היה " איפכא מסתברא" ( ביטוי תלמודי , בשפה הארמית , שפירושו - ההפך מסתבר , דהיינו סתירה להנחה המקובלת ) במגמה לבדוק האם אפשר להגיע להערכה שונה , ואולי אף הפוכה מן ההערכה הרווחת , תוך התבססות על אותו מ ְצ ַאי מודיעין העומד לרשותנו . עם הקמת היחידה התעורר ויכוח בין ראש אמ " ן לבין עוזר ראש אמ " ן למחקר , יהושע שגיא . גזית סבר כי יחידה זו חייבת להיות סמוכה לעוזר ראש אמ " ן למחקר , ואילו שגיא סבר כי עליה להיות צמודה לראש אמ " ן . נימוקי גזית היו שניים : הראשון - החשש כי יקשה בעתיד לאייש יחידה זו בחוקרים מן " הליגה הלאומית " , שהרי מי שיעמוד בראש גוף זה יבוא מטבע הדברים מתוך ציבור קציני המחקר , ואילו עוזר ראש אמ " ן למחקר לא ירצה לוותר על בכירי אנשיו למען יחידה שאיננה בא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)