המודיעין הצבאי בעשורי שנות ה-60 וה-70

הייחוד של תפקיד ראש אמ "ן ראש אמ " ן נושא באחד התפקידים החשובים והמשפיעים ביותר בביטחון הלאומי בישראל , מתאר תא " ל עמוס גלבוע , על יסוד מחקרו הנרחב ( " מר מודיעין " ) על ראש אמ " ן אלוף אהרון יריב . הייחוד הראשון של התפקיד הוא ההיקף העצום והרב - גוני של הנושאים להם אחראי ראש אמ " ן , שאין להם אח ורע בכל שירות מודיעיני אחר בעולם . הוא אחראי להערכת המודיעין הלאומית , וככזה הוא קצין המודיעין של ראש ממשלת ישראל והממשלה כולה . במסגרת זו הוא מסייע בעיצוב וניהול של מדיניות החוץ והביטחון ; הוא ה - קמ " ן של הרמטכ " ל ושל צה " ל . הוא האחראי למתן מודיעין לצבא : מהרמה העליונה הנדרשת למודיעין לצורך בניין הכוח של צה " ל , תוכניותיו המבצעיות וניהול המלחמה , דרך הרמה האופרטיבית - מודיעין על איומים לביטחון המדינה ומידע מפורט לתקיפה של מטרות מכל הסוגים , ועד לכוח הלוחם אליו דוחפים מודיעין בזמן אמת על מאפייני השטח ועל האויב הקרוב והרחוק . כך מתגבש תפקידו של ראש אמ " ן כאחראי להתרעה על סיכונים ואיומים מכל הסוגים , כמו גם על ההזדמנויות המדיניות והצבאיות . בנוסף לכל אלה ראש אמ " ן הוא גם המפקד העליון של ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)