המודיעין הצבאי מקום המדינה עד 1960

בהגדרה " המודיעין הצבאי " נכללים הגופים הצבאיים העוסקים במודיעין : במטה הכללי , בפיקודים המרחביים , במערך הפרוס ( אוגדות , חטיבות , גדודים ) ובזרועות האוויר והים . חיל המודיעין בצה " ל כלל את גופי המחקר , האיסוף , ההדרכה והמנהלה הקשורה לבניין הכוח ולהפעלתו . האחריות של ראש אגף המודיעין במטה הכללי על הערכת מודיעין לאומית ה ִקנתה לבעל תפקיד זה חשיבות ואחריות רבות במערכת הממלכתית הישראלית ובצה " ל . דוד בן - גוריון , יו " ר הסוכנות היהודית הקדיש חלק ניכר מזמנו וממאמציו לביסוסה של המערכת הצבאית . הוא עמד כבר ב , 1947 - בעקבות ה " סמינר" שערך להכנת מערכת ביטחונית לעתיד , על הצורך לבצע שינוי ממשי בארגון שירותי המודיעין של המדינה העתידה לקום , אך רק בסוף אותה שנה הוא מינה ועדה להסדרת הנושא בראשותו של יגאל ידין , עם מינויו ( בסוף 1947 ) לראש אגף המבצעים של " ההגנה " . ידין הקים את המודיעין הצבאי במחצית הראשונה של 1948 בדרג של מחלקה באגף המבצעים , לפי הדגם הבריטי . עם הכרזת המדינה , במאי , 1948 והקמת צה " ל , התפתח מאבק בין המודיעין הצבאי לבין המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בשני נושאים מרכזי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)