המודיעין מתחילת המאה עד קום המדינה

כבר ב 1920 - הוקם ארגון " ההגנה " , במגמה לקיים מסגרת עצמאית של ביטחון , בנוסף לאחריות שחלה על השלטונות הבריטיים להגן על תושבי הארץ , יהודים וערבים , מתוקף המנדט שניתן להם על ידי חבר הלאומים . במהלך תקופת "המדינה שבדרך " היו שלושה אירועים משמעותיים שהציבו אתגר מודיעיני ליישוב היהודי : פרעות תרפ " ט ( , ( 1929 בעיקר בחברון , " המאורעות " ( 1939 - 1936 ) כפי שכונו בפי היהודים , או " המרד הערבי " בכינויו בפי הערבים , וההכנות לאפשרות של פלישה לארץ - ישראל מצד כוחות " וישי " מצפון וכוחות נאציים מדרום , בתקופת מלחמת העולם השנייה . מטעם היישוב היהודי פעלו גופי מודיעין אחדים , ובראשם : א . המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית - הושפעה מהתפיסה הבריטית שבה היה משרד החוץ במעמד דומיננטי . היא כללה מנגנונים של איסוף , מחקר , קשרים עם שירותי מודיעין זרים וייזום פעולות מבצעיות לסיכול פעילות עוינת . המידע שנאסף על הפלסטינים והמדינות השכנות היה בנושאים כלכליים , ביטחוניים ופוליטיים . המחלקה גם עקבה אחר פעילות זרים בארץ - ישראל . עם הקמת המדינה שולבה המחלקה המדינית במשרד החוץ , אך משימותיה המודיעיניות פוצל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)