הגדרת "קהילת המודיעין"

קהילת המודיעין ( Intelligence Community ) הוא מושג ארגוני מוכר בעולם לקבוצת הארגונים המהווים שירותי מודיעין . בישראל אומצה הגדרה זו : קהילת המודיעין כוללת גופים ממלכתיים בישראל העוסקים בפעילות מודיעין בתחום הצבאי והאזרחי : אגף המודיעין בצה " ל , המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים , שירות הביטחון הכללי , האגף לחקירות במשטרת ישראל והמרכז למחקר מדיני במשרד החוץ . כיום כוללת הקהילה רק את אמ " ן , המוסד ושב " כ .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)