הגדרת המושג "מודיעין"

למונח " מודיעין " הגדרות רבות בארץ ובעולם . במחקר לפנינו הבאנו את ההגדרה המשולשת המקובלת ביותר . ההגדרה הישראלית : מודיעין כמוצר המוצר הסופי של תהליך האיסוף , העיבוד וההפצה של מידע המשמש בסיס לקבלת החלטות בתחום המדיני והצבאי ולהפעלת היכולות המבצעיות של המדינה . מודיעין כמערכת המערכת הארגונית הממוסדת העוסקת בהפקה של מידע לצרכים מדיניים וצבאיים . מודיעין כפעילות שם כולל לכלל הפעילות האיסופית , המחקרית והאחרת שמבצעים הגופים המוסמכים המופקדים על תחום זה . הגדרה משולשת זהה באנגלית כלולה בספר יסוד על עבודת המודיעין " המלחמה השקטה " . הגדרת תפוקות המודיעין : פיתוח ידע מודיעיני אסטרטגי ואופרטיבי - הקמ " ן מספק לקברניט מודיעין לקבלת החלטות . מודיעין קרבי - מודיעין הנדרש בלחימה להפעלה טקטית של הכוחות . קשרי חוץ גלויים וחשאיים - קשרי מודיעין עם שירותים עמיתים לתכלית מודיעינית ומדינית . לוחמת מודיעין חשאית - פעילות המיועדת להשגת מטרות ביטחוניות או מדיניות באמצעים מיוחדים , החורגים מאמצעי המדיניות או מהאמצעים המלחמתיים המקובלים . מודיעין מסכל - מערכת ההגנות מפני חתרנות , ריגול וחשיפת סודות .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)