מבוא

ספר זה מסקר את פועלה של קהילת המודיעין הישראלית במהלך שני עשורים - שנות ה 60 - וה 70 - של המאה העשרים - שבהם הסתיימה תקופת הבניין של קהילת המודיעין הישראלית מקום המדינה ובמהלך שנות ה , 50 - תחת " האב המייסד " של מערכת הביטחון והמודיעין בישראל , דוד בן - גוריון , ונפתח עידן חדש . המודיעין הישראלי היה משחר הקמתה של המדינה מרכיב חיוני בעוצמתה . ישראל גאה מאוד בקהילת המודיעין שלה , שהיא גם שם - דבר בעולם . עם הקמת המדינה הוקמו גם שירותי המודיעין הבסיסיים : המודיעין הצבאי , שנשא ברוב הנטל במלחמת העצמאות הארוכה ; מודיעין חיצוני ( המוסד ) לפעילות מודיעינית מחוץ לגבולות המדינה ; מודיעין פנים - מודיעין מסכל , לימים שירות הביטחון הכללי ( שב " כ ) . בתום מלחמת העצמאות נותרה ישראל תחת איום של " סיבוב שני " מצד מדינות ערב , אתגר שח ִייב למצוא פתרונות להתרעה מודיעינית שתאפשר סדר כוחות סדיר מצומצם וגיוס מילואים נרחב למקרה מלחמה . בתפיסת הביטחון שגובשה עם קום המדינה , שני הגופים המרכזיים לתגובה מהירה היו חיל מודיעין איכותי וחיל אוויר מבצעי , שניהם מבוססים על סגל סדיר גדול של חיילי קבע וחובה . הסגל המק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)