הערות

1 . 1 פסוק שלא היווה סתירה בעיני באותם ימים - " זרות לחברים " . 2 . 2 מהפכות מידע גדולות - במונחים של ריי קורצווייל - סינגולריות , כלומר מהפכות גדולות מאוד שיוצרות שינוי משמעותי באורח חיינו . ריי קורצווייל , הסינגולריות מתקרבת , הוצ ' מאגנס וכנרת , זמורה - ביתן , דביר , , 2012 תל אביב . 3 . 3 הגילויים המתמטיים של פיתגורס וחבריו יצרו ידע שא ִפשר התפתחויות חשובות ביותר בעולם הטכנולוגי הקדום , מבניית ספינות דרך יכולות ניווט מתקדמות ( בתקופה ההיא ) ופיתוח כרכרות ויכולות מוביליות מתקדמות . 4 . 4 חיים אסא , כשמרקס וניטשה נפגשו בכיכר תחריר , " דילמת המהפכן " , עמ ' , 147 הוצאת דרור לנפש , , 2012 תל אביב . A . Arato & E . Gebhardt Editors , The Essential Frankfurt 5 . 5 School Reader , Subject & Object by Theodor Adorno , pp . . 497 , Continuum , 2002 , NY 6 . 6 כתבי שחרות , " העבודה המנוכרת " , עמ ' , 124 תרגום שלמה אבינרי , ספריית פועלים , , 1983 תל אביב : " החיה ופעילות החיים שלה , חד הם . אין היא נבדלת מהם . היא זהה עם פעילות החיים שלה . האדם עושה את פעילות חייו עצמה למושא של רצונו החופשי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)