שער ראשון משך הזמן ההכרחי ביממה להשרדה פיזית

תקווה כזאת - בגין קיומו - בניגוד לטבע מהותו הוא מתקיים בזרות וניכור לעצמו . בעלי ההון , ובכלל בני העשירונים העליונים , זוכים להינתקות מהכפייה שיוצר ההכרח בהשקעת הזמן ביממה להישרדותם הפיזית , והם חיים למעשה בחופש מלא - בהקשר זה . הפער הזה שבין הבלתי - נספר כלכלית לבין בעל ההון מהעשירון העליון - אינו רק ביכולות לצרוך , אלא בעיקר ברמת החירות שיש לכל אחד מהם לבחור את פעילותו על פי רצונו ותודעתו . זוהי חירותו הבסיסית של כל אדם . אפשר לומר שרוב בני האדם כיום על פני כדור הארץ , מצויים במצב של CTS שהוא בין . 1 . 0 ל 0 . 5 כלומר , תשעים אחוז מבני האנוש ( מעל חמישה מיליארדי בני אדם ) הם בפוטנציאל של זרות עצמית . תודעת הרוב הגדול של בני האדם הללו נושאת כיסוי כוזב , שמאפשר להם להמשיך ולחתור יום אחר יום אחר שרידותם הפיזית . אולם אחוז זה של ה " פוטנציאל " הנ " ל יקטן למספרים חדשים עם התפתחותן האפשרית של הדמוקרטי וֹ ת המהותניות . סנונית ראשונה היא פינלנד שהכריזה על " שׂ כר לכל אזרח פיני " . מודל 66 א CTS המוצג להלן מתקיים תחת הנחת הקיום של מרחב קיברנטי ההולך ומתעצם , כלומר כל אינדיבידואל על כדור הארץ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)