פרק ה משמעויות

ספירלה מואצת של שינוי תודעתי מה ניתן להסיק מצורת ההתבוננות על ההיסטוריה האנושית כפי שהוצגה בפרקים הקודמים ? מהפכות מידע יוצרות מהפכות טכנולוגיות חדשות , שגם הן יוצרות מהפכות מידע חדשות , וכך שוב יתאפשר שינוי תודעתי ושוב מהפכה תודעתית וכן הלאה , ולמעשה , ייתכן שאין לתהליך הזה סוף ברור או גבול שניתן לומר בו : " כאן זה מסתיים " . כל שינוי תודעתי מוחק חלק מהנחות היסוד הכוזבות ומניח להנחות " החדשות " להוות ערכים מכוננים לחברה האנושית . אולם לא כל הנחות היסוד נמחקות ולכן אנחנו כחברה אנושית נעים בספירלה , כלומר , כל צעד חדש שונה מקודמו במרכיב או שניים אבל אינו הפוך ממנו . תאוצת השינוי גד ֵלה משמעותית , כלומר אנחנו בתהליך שינוי אקספוננציאלי , ול וּ רק מפני שקצבן של מהפכות המידע גדל ( קצב של מהפכות פירושו - מספר מהפכות בתקופת זמן מוגדרת . החברה האנושית עברה שתי מהפכות מידע גדולות בארבע מאות השנים האחרונות לעומת חוסר שינוי של אלף ומאתיים שנה קודם להן ( תקופת ימי הביניים , ולפניה עוד תקופה של אלף שנה לערך . כלומר הקצב עלה פי שניים ) . האפשרות שנראית לעין ומבצבצת מתוך האירועים שלנגד עינינו בימים א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)