פרק ד עיקרי התפיסה

עיקר ענייננו באוסף האינדיבידואלים שמבקש להתקיים תחת משטר שיאפשר לו להתקיים על פי טבע מהותו , לאחר תקופות זמן ארוכות של הימנעות מקיום אנושי ( אי - נספרות , ניכור עצמי ואי - חיוניות ) ולאחר היוודעות למצבו הבלתי - אנושי , היוודעות שמתאפשרת על ידי מהפכת מידע גדולה , טכנולוגית או רוחנית , המהווה מעמד פוליטי - תרבותי כלל - אנושי בפני עצמו , חוצה גבולות , חוצה ציביליזציות , עמים , שפות ואומות ואפילו תרבויות , שכן אנחנו בתקופת מהפכת המידע הגדולה ביותר שאירעה עד היום בהיסטוריה האנושית ( וסביר להניח כי תהיה מהפכה גדולה לא פחות בעוד כמה מאות שנים ) - המהפכה הקיברנטית . מה הקשר ? מהפכת מידע היא בדרך כלל ( במאות השנים האחרונות ) טכנולוגית , לכאורה , כך אפשר לראות את מכונת הדפוס של גוטנברג במאה החמש - עשרה , ומהפכת המידע הקיברנטית במאה העשרים ואחת . אבל מהפכות מידע היו גם מהפכות לא - טכנולוגיות , שנולדו כתוצאה מפיתוח הגיאומטריה ( היוונים ) במאה השביעית והשמינית לפני הספירה , פיתוח מבנה השפה על ידי פניני במאה החמישית לפני הספירה , ואם נלך אלפי שנים לאחור נגלה את חשיבות התפתחות הכתב , השפה , וכן הלאה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)